Program „Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy”

Europejski Komitet Regionów zaprasza polityków, którzy mają nie więcej niż 40 lat i sprawują mandat na szczeblu lokalnym lub regionalnym w UE do udziału w programie „Young Elected Politicians” oraz dołączenia do europejskiej społeczności młodych polityków w celu wymiany doświadczeń, pomysłów i informacji.

Program „Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy” (YEPs) to sieć polityków – kobiet i mężczyzn, którzy mają nie więcej niż 40 lat i uzyskali regionalny lub lokalny mandat wyborczy.

Celem sieci jest:

  • wymiana najlepszych praktyk wśród polityków lokalnych i regionalnych,
  • tworzenie sieci kontaktów z innymi młodymi, demokratycznie wybranymi politykami z UE, zarówno podczas spotkań osobistych, jak i za pośrednictwem portalu YEPcommunity.eu,
  • lepsze poznanie i wykorzystywanie możliwości oferowanych przez Unię Europejską na szczeblu lokalnym i regionalnym,
  • reprezentowanie stanowiska regionów i gmin z UE w unijnym procesie legislacyjnym,
  • zwiększenie widoczności jej członków w kręgach europejskich.

Aby przystąpić do sieci, należy:

  • zgłosić się do programu YEPs w ramach corocznego zaproszenia, publikowanego co roku na niniejszej stronie internetowej,
  • posiadać demokratyczny mandat wyborczy na szczeblu regionalnym lub lokalnym w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • mieć nie więcej niż 40 lat w pierwszym dniu wydarzenia, w którym bierze się udział,
  • nie być członkiem ani zastępcą członka KR-u,
  • dobrze mówić po angielsku (ze względów organizacyjnych wydarzenia będą odbywać się wyłącznie w języku angielskim).

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 tegoroczna edycja YEP odbędzie się wyłącznie on-line.

Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do programu i społeczności YEP Europejski Komitet Regionów zaprasza do zapoznania się z opisem programu oraz opisem edycji YEP 2021 oraz dokonania zgłoszenia do 12 marca 2021 r. wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie KR.

Więcej informacji:
Strona Europejskiego Komitetu Regionów dedykowana inicjatywie YEP (EN): zobacz
Nabór YEP 2021 – opis tegorocznej edycji programu (EN): zobacz
Formularz zgłoszeniowy do programu YEP (EN): zobacz