Biuro w Brukseli


MISJA

Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli reprezentuje interesy Opolszczyzny w strukturach Unii Europejskiej oraz współpracuje z przedstawicielstwami innych regionów i instytucji na terenie Brukseli. Przekazuje informacje istotne w kontekście budowania i wykorzystywania potencjału województwa.

Powyższe cele, realizowane są przez następujące działania:

  • współpraca z instytucjami i przedstawicielami UE – Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Regionów,
  • nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych, przedstawicielstw regionalnych i innych organizacji na terenie Belgii,
  • monitorowanie działań instytucji unijnych,
  • wielostronna współpraca w ramach sieci i organizacji działających przy UE w obszarach istotnych z punktu widzenia interesów województwa opolskiego,
  • reprezentowanie Opolszczyzny w wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych na terenie Brukseli i Belgii,
  • pomoc w zakresie wyszukiwania partnerów do wspólnej realizacji projektów międzynarodowych i europejskich,
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów biznesowych przy współpracy z Izbami Gospodarczymi w Belgii i w Polsce, Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii, Zagranicznym Biurem Handlowym w Amsterdamie itp.
  • obsługa merytoryczna i organizacyjna wyjazdów marszałka województwa, członków Zarządu Województwa Opolskiego oraz radnych Sejmiku Województwa Opolskiego do Brukseli.

Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli istnieje od 2001 roku. Jest jednostką zamiejscową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Nadzór bezpośredni i merytoryczno-finansowy oraz działania administracyjne i wspierające biuro, realizowane są przez Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu (Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego nr 2601/2016 z dnia 13 września 2016 r.).


ADRES

[tymczasowy]
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole


OSOBY DO KONTAKTU

Paweł Bliźnicki
e-mail: 


ADRES DO KORESPONDENCJI


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole