Misja Starfish 2030: Odbudujmy nasze zasoby wodne i oceany

W imieniu Biura NCBR w Brukseli oraz BSP i Biura PolSCA PAN w Brukseli apraszamy do udziału w webinarium pn. „Misja Starfish 2030: Odbudujmy nasze zasoby wodne i oceany”, który odbędzie się 10 maja 2021 r. w godz. 13:00 – 15:15.

Wody oceaniczne, morskie, przybrzeżne i śródlądowe stanowią jeden system, który obejmuje ok. 71% powierzchni Ziemi. Misja europejska Starfish 2030 w ramach Horyzontu Europa będzie wspierać nowe pomysły, badania naukowe i innowacje w celu opracowania i zwiększenia skali rozwiązań, które mogą zmienić sposób, w jaki dbamy o nasze błękitne środowisko.
Raport przygotowany przez Radę Misji Starfish 2030 jest propozycją działań, jakie należy podjąć, aby poprawić sytuację środowiska wodnego, oraz narzędziem zwiększania świadomości ich znaczenia wśród obywateli. Inspirując się kształtem rozgwiazdy, misja zostanie poświęcona pięciu nadrzędnym celom, m.in. powstrzymaniu zanieczyszczeń i regeneracji przyrody.

W spotkaniu wezmą udział: Przedstawiciel Komisji Europejskiej, który opowie o głównych założeniach i celach Misji Starfish 2030, Pani Klara Ramm, członkini Rady Misji Starfish 2030 oraz wybitni prelegenci – eksperci w zakresie polityki wodnej i ochrony wód, którzy będą uczestniczyć w dwóch panelach dyskusyjnych dotyczących regeneracji ekosystemów morskich i wodnych oraz powstrzymania zanieczyszczeń. Na koniec spotkania przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi z prelegentami.

Rejestracja jest dostępna na stronie:
https://ncbr.clickmeeting.com/misja-starfish-2030-odbudujmy-nasze-zasoby-wodne-i-oceany/register

Agenda webinarium

Serdecznie zapraszamy!