Spotkanie informacyjne INTERREG

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone programom Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz Interreg Europa.

Odbędzie się ono w formule online 30 marca br. w godzinach 10:00 – 12:45

Szczegółowy program i formularz rejestracyjny: https://www.europasrodkowa.gov.pl/strony/aktualnosci-europy-srodkowej/spotkanie-online-o-programach-interreg-europa-europa-srodkowa-i-region-morza-baltyckiego-na-zaproszenie/

W trakcie spotkania przedstawiciele Ministerstwa zaprezentują ofertę tematyczną programów na lata 2021-2027 i harmonogramy przygotowania pierwszych naborów wniosków. Przedstawiciele instytucji uczestniczących w projektach z lat 2014-2020 opowiedzą o tym, jak współpraca z partnerami zagranicznymi pomogła:

  • w opracowywaniu samorządowych planów pomocy dla start-upów oraz we wspieraniu firm w związku z restrykcjami spowodowanymi pandemią, w realizacji szkoleń przygotowujących nauczycieli i wykładowców z Zachodniopomorskiego do prowadzenia zajęć z zakresu przedsiębiorczości (30 marca );
  • w przygotowaniu modelowych rozwiązań w zakresie adaptacji pustych przestrzeni miejskich na potrzeby sektora kultury i przemysłów kreatywnych, w opracowaniu nowych projektów do opolskiego RPO (15 kwietnia);
  • w uświadamianiu mieszkańców o potrzebie i możliwościach ograniczenia substancji niebezpiecznych w domu i w pracy, a tym samym zmniejszenia poziomu toksyn w wodach ściekowych i morzu, w przygotowaniu przez Lublin voucherów dla sektora kreatywnego (16 kwietnia ).