Seminaria w obszarze polityki rowerowej

Zapraszamy do udziału w serii seminariów internetowych, w których można dzielić się najnowszymi dobrymi praktykami oraz zaleceniami jak wspierać miasta i regiony w opracowywaniu polityk i rozwoju infrastruktury rowerowej.

Są to:

1.

21 stycznia 2021, w godz. 14:00 – 15:30 – Cycling Cities I – Strategic planning for cycling (Rowerowe miasta I – Planowanie strategiczne w ruchu rowerowym)
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/3990/cycling-cities-i-strategic-planning-for-cycling/?no_cache=1&cHash=1ac4ab2733daa65e8dc236d677f71004

2.

28 stycznia 2021, w godz. 14:00 – 15:30 – Cycling Cities II – Infrastructure Development (Rowerowe miasta II – Rozwój infrastruktury)
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4000/cycling-cities-ii-infrastructure-development/?no_cache=1&cHash=5683929f9c0afcaabcdabb7790d4a3f5

3.

4 lutego 2021 w godz. 14:00 – 15:30  Cycling Cities III – Getting more people to cycle (Rowerowe miasta III – Zwiększenie liczby rowerzystów)
https://www.interregeurope.eu/index.php?id=24&no_cache=1&tx_tevnewsevents_eventsingle%5Bevent%5D=4001

Spotkania odbędą się w języku angielskim.