Rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei

Rok 2021 będzie Europejskim Rokiem Kolei. Celem inicjatywy koncentrującej uwagę Europejczyków na kolei jako zrównoważonym, inteligentnym i bezpiecznym środku transportu jest zachęcenie obywateli i przedsiębiorstw do korzystania z niej, dzięki czemu będą mogli przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Jak informuje Komisja Europejska, w UE kolej jest odpowiedzialna za mniej niż 0,5 % emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem. Czyni to ją jedną z najbardziej zrównoważonych form transportu pasażerskiego i towarowego. Jest ona również wyjątkowo bezpieczna i łączy ludzi i przedsiębiorstwa w całej UE za pośrednictwem transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T). Pomimo tych korzyści, tylko około 7% pasażerów i 11% towarów podróżuje koleją. Dlatego celem ustanowienia 2021 roku Europejskim Rokiem Kolei jest zwiększenie świadomości i udziału kolei w transporcie pasażerskim i towarowym. Jednocześnie, 2021 r. rok jest pierwszym rokiem pełnego wdrożenia IV pakietu kolejowego.

Niebawem, uruchomiona zostanie specjalna strona internetowa poświęcona inicjatywie, na której pojawiać się będą informacje m.in. o projektach poświęconych kolei czy też wydarzeniach organizowanych w ramach Europejskiego Roku Kolei. Działania te mają też podkreślić wielowymiarowość kolei, nie tylko przemysłu kolejowego, ale także wpływ na europejską kulturę i dziedzictwo, udział w zrównoważonej turystyce, łączenie regionów oraz sąsiadujących ze sobą krajów.

W nawiązaniu do Roku Kolei, ale także w kontekście priorytetów UE na najbliższe lata – związanych także z Europejskim Zielonym Ładem czy innowacyjną i cyfrową gospodarką UE – Komisja zapowiada również podjęcia działań legislacyjnych. Będą to propozycje dotyczące nowego partnerstwa przemysłu kolejowego, strategia pobudzania pasażerskiego transportu kolejowego oraz inne inicjatywy związane z mobilnością i zrównoważonym transportem zgodne z przyjętą w grudniu 2020 r. przez Komisję strategią na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. 

Więcej informacji:
Europejski Rok Kolei (EN): zobacz
Ostateczny tekst decyzji ustanowienia Europejskiego Roku Kolei (EN): zobacz
Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności (EN): zobacz
Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej (DG MOVE): zobacz
Agencja Wykonawcza INEA (EN): zobacz
Sieci TEN-T (EN): zobacz
IV pakiet kolejowy (EN): zobacz
Transport Data Hub (EN): zobacz

Źródło: na podstawie informacji i z wykorzystaniem ilustracji ze strony Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu