Weź udział w wydarzeniach Europejskiego Zielonego Tygodnia online!


Zarejestruj się już dziś i weź udział w Europejskim Zielonym Tygodniu w dniach 19 – 22 października 2020 r. Tematem tegorocznej edycji jest Przyroda i Różnorodność biologiczna

Po przyjęciu przez Komisję Europejską w maju br. nowej Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 (kliknij po więcej) w trakcie Zielonego Tygodnia położony zostanie nacisk na wkład, jaki różnorodność biologiczna może wnieść na rzecz społeczeństwa i gospodarki, a także na rolę, jaką może ona odegrać we wspieraniu odbudowy gospodarki na świecie po pandemii, umożliwiając tworzenie miejsc pracy i trwały wzrost gospodarczy. Nowa strategia pokazuje, w jaki sposób odbudowa gospodarki jest szansą na nowy start, wiedząc, że zmiana transformacyjna jest możliwa. Jest okazją do ponownego przemyślenia naszej więzi z przyrodą, do zmiany działań, które prowadzą do utraty różnorodności biologicznej i szerszego kryzysu ekologicznego oraz do rozważenia ich konsekwencji dla naszej gospodarki i społeczeństwa. Europejski Zielony Tydzień będzie okazją do zbadania, w jaki sposób Europejski Zielony Ład może przyczynić się do ochrony i odbudowy zasobów przyrodniczych, dzięki czemu będą się one mogły odtworzyć i być w doskonałym stanie.

Tegoroczny Zielony Tydzień będzie również istotny w przygotowaniu do Konferencji COP 15 Konwencji o różnorodności biologicznej, planowanej na 2021 r., w ramach której światowi przywódcy przyjmą dziesięcioletni plan działania na rzecz różnorodności biologicznej.

Program:

19 października – Inauguracja w Lizbonie
20-22 października – Konferencja Wysokiego Szczebla w Brukseli
Wrzesień-październik– wydarzenia partnerskie w całej Europie online

Szczegółowy program European Green Week (kliknij)

Rejestracja

Udział w wydarzeniu możliwy jest po rejestracji na stronie: https://www.ubivent.com/register/11/EUGreenWeek2020

Wszystkie panele odbędą się online, jednak specjalnie w tym celu stworzonym serwisie będziesz mógł oglądać na żywo wszystkie sesje, wchodzić w interakcje z prelegentami i nawiązywać kontaktu z innymi uczestnikami.

Więcej informacji:

Strona główna EU Green Week 2020