Ruszyły nabory w obszarze Europejskiego Zielonego Ładu programu Horyzont2020

Ruszył nabór projektów w dodatkowym konkursie programu Horyzont 2020 – European Green Deal Call. Budżet konkursu to aż 1 miliard euro i przeznaczony jest na projekty z zakresu badań naukowych i innowacji dotyczących kryzysu klimatycznego, ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie. Otwarty nabór ma pobudzić odbudowę Europy po kryzysie związanym z koronawirusem, przekształcając ekologiczne wyzwania w szanse na innowacyjne rozwiązania.

Termin na składanie wniosków potrwa do 26 stycznia 2021 r.

Komentarz Mariji Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży: Zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu ma wartość 1 mld euro i jest ostatnim i największym zaproszeniem w ramach programu „Horyzont 2020”. Inwestycje te, których najistotniejszym elementem jest innowacyjność, przyspieszą sprawiedliwą i zrównoważoną transformację w kierunku Europy neutralnej dla klimatu do 2050 r. Ponieważ nie chcemy, aby ktokolwiek pozostał w tyle w trakcie tej transformacji systemowej, wzywamy do podjęcia konkretnych działań w celu znalezienia nowatorskich sposobów zaangażowania obywateli oraz dostosowania projektów do potrzeb społecznych i zwiększenia ich społecznego wpływu.

Zaproszenie do składania wniosków w sprawie Zielonego Ładu w sposób istotny różni się od wcześniejszych zaproszeń w ramach programu „Horyzont 2020”. Ze względu na pilny charakter wyzwań, których dotyczy, jego celem jest osiągnięcie jasnych i dostrzegalnych rezultatów krótko- i średnioterminowych, ale w perspektywie długoterminowych zmian. Działań jest mniej, ale są one bardziej ukierunkowane, większe i bardziej widoczne, z naciskiem na szybką skalowalność, rozpowszechnianie i wdrożenie.

Zakres wspacia
Projekty finansowane w ramach niniejszego zaproszenia przyniosą rezultaty i wymierne korzyści w dziesięciu obszarach:

Osiem obszarów tematycznych odzwierciedla kluczowe kierunki działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu:

  1. Zwiększenie poziomu ambicji w zakresie klimatu
  2. Czysta, tania i bezpieczna energia
  3. Przemysł na rzecz czystej gospodarki o obiegu zamkniętym
  4. Energooszczędne i zasobooszczędne budownictwo
  5. Zrównoważona i inteligentna mobilność
  6. Od pola do stołu
  7. Różnorodność biologiczna i ekosystemy
  8. Nietoksyczne środowisko bez zanieczyszczeń.

oraz dwa obszary horyzontalne:

  1. zwiększanie wiedzy obywateli
  2. wzmacnianie pozycji obywateli

– w których uwzględnia się perspektywę długoterminową w odniesieniu do realizowania celów transformacji wyznaczonych w Europejskim Zielonym Ładzie.

Dzięki środkom inwestycyjnym w wysokości 1 mld euro nadal rozwijane będą europejskie systemy i infrastruktura wiedzy. Zaproszenie obejmuje możliwość podjęcia współpracy międzynarodowej, uwzględniającej potrzeby krajów słabiej rozwiniętych, zwłaszcza w Afryce, w kontekście porozumienia paryskiego oraz celów zrównoważonego rozwoju.

Terminy
22 września 2020 r. – rozpoczęcie poszczególnych naborów oraz składanie wniosków – informacje na portalu Funding&Tenders.
26 stycznia 2021 r. – zakończenie naborów

Jak się lepiej przygotować?

Spotkania brokerskie do konkursu Europejski Zielony Ład:

Więcej informacji:

Źródło: Komisja Europejska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych