Weź udział w wydarzeniach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast


Zapraszamy do udziału w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2020. W tym roku wszystkie oficjalne wydarzenia odbywać się będą wirtualnie.

Bogata oferta około 500 warsztatów, seminariów, dyskusji spowodowała, że tegoroczna edycja została wydłużona w czasie – będzie w niej można uczestniczyć on-line od 5 do 22 października.

Właśnie ruszyła rejestracja, która potrwa do 27 września. Uwaga – liczba miejsc na poszczególne wydarzenia jest ograniczona!

Europejski Tydzień Regionów i Miast (European Week of Regions and Cities – w skrócie EWRC) jest największym cyklicznym wydarzeniem europejskim poświęconym polityce regionalnej, rozwiązaniom lokalnym i europejskiej polityce spójności, która wdrażana jest z myślą o gminach i regionach i we współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi. Organizatorem wydarzenia jest Komisja Europejska oraz Europejski Komitet Regionów, we współpracy z regionalnymi i lokalnymi władzami z całej UE. Co roku wydarzenia EWRC przyciągają do Brukseli kilka tysięcy ekspertów i przedstawicieli europejskich władz lokalnych i regionalnych, a także przedstawicieli środowisk akademickich, trzeciego sektora czy biznesu.

Tegoroczna tematyka Tygodnia koncentruje się na trzech obszarach: Zielona Europa (Green Europe), Spójność i współpraca (Cohesion and Cooperation) oraz Wzmacnianie obywateli (Empowering Citizens). W ramach EWRC 2020 obchodzone będzie też 30-lecie programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG), co odzwierciedlają w programie liczne wydarzenia dotyczące współpracy transgranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej.

Językiem roboczym EWRC 2020 jest język angielski. W przypadku zapewniania przez organizatorów danego wydarzenia tłumaczenia na inne języki, informacja ta jest zawarta w opisie wydarzenia.

PROGRAM (EN): zobacz
REJESTRACJA (EN): zobacz

Więcej informacji:

Strona Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2020: zobacz