Juvenes Translatores – konkurs na najlepszych młodych tłumaczy w UE


Zachęcamy do udziału w konkursie Juvenes Translatores organizowanym przez Komisję Europejską. Skierowany jest on do wszystkich osób urodzonych w 2003 r. W tegorocznej edycji uczestnicy będą musieli przetłumaczyć tekst pt. „Przebrnąć przez trudny czas – razem jesteśmy silniejsi”. Uczestnicy będą mogli wybrać jedną z 552 możliwych kombinacji językowych, z których każda obejmuje dwa z 24 języków urzędowych UE. W zeszłorocznym konkursie uczniowie wybrali 150 różnych kombinacji.

Pierwszym krokiem dwuetapowego procesu jest rejestracja szkół ze wszystkich państw członkowskich UE co umożliwi zgłoszonym przez nie uczniom konkurować z rówieśnikami z całej Europy.

Szkoły mogą rejestrować się do 20 października 2020 r. do godziny 12:00. Nauczyciele wypełniają formularz zgłoszeniowy w dowolnym z 24 języków urzędowych UE.

Do udziału w następnym etapie Komisja zaprosi łącznie 705 szkół. Liczba uczestniczących szkół z każdego kraju UE będzie równa liczbie posłów danego kraju w Parlamencie Europejskim. W przypadku Polski będzie to zatem 52 uczniów. Szkoły zostaną wybrane losowo przez komputer.

Wylosowane szkoły muszą zgłosić do udziału w konkursie od dwojga do pięciorga uczniów.

Konkurs zostanie przeprowadzony online 26 listopada 2020 r. we wszystkich uczestniczących szkołach.

Nazwiska laureatów – po jednym z każdego kraju – zostaną ogłoszone na początku lutego 2021 r.

Jeśli będzie to możliwe, nagrody zostaną wręczone wiosną 2021 r. podczas ceremonii w Brukseli. Laureaci będą wtedy również mieli okazję spotkać się z zawodowymi tłumaczami z Komisji i dowiedzieć się więcej na temat pracy z językami.

Więcej informacji:

Rejestracja szkoły – on-line: zobacz
Strona internetowa Juvenes Translatores: zobacz
Juvenes Translatores na Facebooku: zobacz
Departament tłumaczeń pisemnych Komisji Europejskiej na Twitterze: @translatores

Tekst oraz foto: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu