Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
miesiąc:
 22 listopada 2018
O działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w Parlamencie Europejskim
Dom Polski Południowej w Brukseli był organizatorem konferencji w Parlamencie Europejskim 20 listopada 2018 r.
 21 listopada 2018
Opolska młodzież reprezentuje Polskę w Parlamencie Europejskim
Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO