Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Rada Europy/ Council of Europe

 

Rada Europy 

Rok ustanowienia: w 1949 r., w wyniku podpisania przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy) tzw. Traktatu Londyńskiego. Jak widać jest zatem wcześniejszą realizacją zamysłu o zintegrowanym kontynencie europejskim niż same Wspólnoty Europejskie.
Członkowie: 47 członków, także spoza Europy (jak Armenia czy Azerbejdżan).
Sekretarz Generalny Rady Europy: Thorbjørn Jagland
Cel: „osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny”.
Siedziba: Strasburg

Rada Europy posiada szczególnie uznany autorytet jako organizacja promująca prawa człowieka, zasady praworządności i standardy demokratyczne. Jej wizytówką są także liczne konwencje.

 

Bądź na bieżąco! Oficjalna strona Rady Europy:
 
http://www.coe.int/en/web/portal/home


Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO