Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
Europejski Tydzień Regionów i Miast (3 lipca 2019)

 

 

 

Już dziś zarejestruj się do udziału w największym wydarzeniu umożliwiającym wymianę informacji nt. polityk europejskich, aktualnych działań UE i sprawdź co myślą i robią mieszkańcy innych krajów Europy. Opowiedz również o swoich pomysłach i doświadczeniach.

Oficjalna strona: https://europa.eu/regions-and-cities/

W ramach tegorocznego Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów, województwo opolskie wraz z Małopolską oraz innymi regionami partnerskimi zorganizuje warsztaty pod tytułem: ,,Regiony na rzecz bardziej ekologicznego środowiska. Fundusze unijne na walkę z globalnymi zmianami klimatycznymi”. Tematem warsztatów będą dobre praktyki związanych z wdrażaniem i egzekwowaniem prawodawstwa UE w zakresie ochrony powietrza.

Wydarzenie odbędzie się w Brukseli w centrum konferencyjnym SQUARE, 10 października 2019 roku o godz. 9.15

Więcej informacji o wydarzeniu : https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/353_en

Na czym polega to wydarzenie?


Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne czterowniowy event w Brukseli, podczas którego działacze lokalni, stowarzyszenia oraz osoby reprezentujące regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci i naukowcy - mogą dzielić się dobrymi praktykami i fachową wiedzą w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Jest to również uznana platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE. Podnosi ona świadomość decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE. Europejski Tydzień Regionów i Miast to największe europejskie wydarzenie publiczne tego rodzaju.

Jak przebiega?


Od 7 do 10 października 2019 roku, ok. 6 tys. uczestników i 600 prelegentów z całej Europy i spoza niej przyjedzie do Brukseli, by wziąć udział w ok. 150 sesji roboczych, wystaw i wydarzeń na temat rozwoju lokalnego i regionalnego, a przy okazji nawiązać nowe kontakty. Co roku program jest dostosowany do konkretnego kontekstu programu UE a udział w imprezie jest bezpłatny.

Czemu ma służyć „tydzień” regionów i miast?


Regiony i miasta uczestniczą we wdrażaniu większości polityk UE. Władze publiczne szczebla niższego niż krajowy w UE odpowiadają za jedną trzecią wydatków publicznych oraz dwie trzecie inwestycji publicznych, które często wydatkowane są według przepisów prawnych UE. Wiele z nich wymaga zawiązania partnerstw międzynarodowych i międzyregionalnych. Warto zadbać o to aby działania te realizowane były efektywnie.

Jak się to wszystko zaczęło?


W 2003 r. Europejski Komitet Regionów, zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE, zachęcał brukselskie przedstawicielstwa lokalne i regionalne przy UE do równoczesnego otwarcia swoich drzwi zwiedzającym w ramach koncepcji wspólnych „dni otwartych”. Wraz z upływem lat inicjatywa przerodziła się w główne coroczne wydarzenie z udziałem Komisji Europejskiej i innych zainteresowanych stron.
W 2016 r. wydarzenie zmieniło nazwę na „Europejski Tydzień Regionów i Miast”, ponieważ zdecydowano nie używać już określenia „OPEN DAYS”.

Kim są organizatorzy?


Europejski Tydzień Regionów i Miast to wydarzenie współorganizowane przez Europejski Komitet Regionów (KR) i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO). Zaproszenie dla partnerów wystosowywane jest na początku roku, zazwyczaj w styczniu. Następnie wybieranych jest ponad dwustu partnerów z całej Europy: regiony i miasta, głównie pogrupowane w konsorcja tematyczne (partnerstwa regionalne), przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, stowarzyszenia międzynarodowe i organizacje akademickie. Partnerzy muszą organizować seminaria poświęcone tematom będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania, często w kontekście wdrożenia europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz innych programów UE.

Jak zorganizowany jest program?


Program zorganizowany jest wokół głównego tematu i kilku podtematów.  
Tematami edycji 2019 są :    
- Przyszłość UE oraz rola regionów i miast,    
- Europa bliżej obywateli,
- Europa bardziej ekologiczna.


Warsztaty lub debaty są organizowane przez trzy kategorie partnerów:


1) partnerstwa regionalne składające się z europejskich regionów lub miast


2) partnerów instytucjonalnych UE

3) firmy, instytucje finansowe i stowarzyszenia lokalne i europejskie. 


Uczestnicy i prelegenci przemieszczają się pomiędzy różnymi lokalizacjami w Brukseli: budynkami konferencyjnymi, budynkami partnerów regionalnych, przedstawicielstwami państw członkowskich i ewentualnie innymi miejscami.

Czym jest „Uniwersytet”?


Nazywa się tak szereg warsztatów organizowanych przez DG REGIO, KR i europejskie sieci akademickie specjalizujące się w rozwoju regionalnym, z położeniem szczególnego nacisku na wymiar polityczny. Uniwersytet rozwija świadomość, a także ułatwia wymianę między pracownikami naukowymi oraz przedstawicielami lokalnymi i regionalnymi w sprawie wyników badań dotyczących rozwoju regionalnego i miejskiego, a także polityki spójności UE.
Od 2013 r. na Uniwersytecie prowadzone są również zajęcia Master Class dla doktorantów i naukowców na wczesnym etapie kariery w dziedzinie polityki regionalnej i miejskiej. Mają one na celu zapewnienie lepszego zrozumienia polityki spójności UE i jej potencjału badawczego przez europejskich doktorantów i naukowców rozpoczynających karierę naukową.

Kto bierze udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast?


Uczestnicy interesują się szczególnie polityką regionalną i miejską, a zatem większość z nich to urzędnicy szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego.

W jaki sposób Europejski Tydzień Regionów i Miast wspiera organizowanie imprez lokalnych w całej Europie?


W związku z odbywającym się w Brukseli Europejskim Tygodniem Regionów i Miast zachęca się wszystkie partnerstwa regionalne do zorganizowania wydarzenia lokalnego w ramach inicjatywy „Europa w moim regionie, Europa w moim mieście” w formie dialogu obywatelskiego lub debaty politycznej z udziałem członka Europejskiego Komitetu Regionów. Celem tych dialogów jest wysłuchanie obywateli, a następnie przedstawienie bezpośredniego sprawozdania z dyskusji toczących się w miastach i regionach. Wydarzenia lokalne są skierowane do szerokiej grupy uczestników, w tym do ogółu społeczeństwa, decydentów, ekspertów, władz lokalnych i regionalnych oraz prasy, z myślą o podnoszeniu świadomości na temat wpływu polityki UE w regionach i miastach.

Jakie jest oddziaływanie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast?


Od początku systematycznie oceniano wpływ tego wydarzenia. Uczestnicy podkreślali zwłaszcza, że przydatność informacji udostępnionych przez instytucje UE, a także możliwość stworzenia sieci kontaktów z kolegami z innych krajów mają znaczenie dla profesjonalnego zarządzania funduszami UE. O wadze tego wydarzenia świadczy również znaczny oddźwięk medialny. Od wielu lat ok. 300 dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych przyjeżdża z całej Europy do Brukseli, by zrelacjonować tę imprezę.

Invest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO