Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
Program Interreg Europa organizuje forum współpracy Europe, let's cooperate! (12 lutego 2019)

 

 

10 kwietnia 2019 roku w Brukseli program Interreg Europa organizuje forum współpracy Europe, let's cooperate!

Forum to doskonała okazja do zapoznania się ze stosowanymi w Europie rozwiązaniami z zakresu innowacyjności i badań, konkurencyjności MŚP, gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarowania zasobami naturalnymi i kulturowymi.

Partnerzy projektów opowiedzą, jak międzynarodowa wymiana doświadczeń przyczyniła się zainicjowania zmian w ich regionach. Uczestnicy Forum będą mogli także wzajemnie się poznać i nawiązać międzynarodowe kontakty.

Na stronie programu Interreg Europa można zapoznać się ze szczegółową agendą Forum, znaleźć informacje organizacyjne oraz zarejestrować się:

https://www.interregeurope.eu/europecooperates2019/

Zapraszamy do udziału!

Open Dayspolish run Invest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO