Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
Przedstawiciele Województwa Opolskiego na przekazaniu prezydencji Domu Polski Południowej w Brukseli (7 lutego 2019)

 

 

W dniach od 5 do 7 lutego 2019 r. przedstawiciele Województwa Opolskiego przebywali z wizytą w Brukseli z okazji przekazania prezydencji Domu Polski Południowej.

W składzie delegacji, Biuro w Brukseli gościło: Romana Kolka, Wicemarszałka Województwa Opolskiego, przedstawicieli Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Sejmiku Województwa Opolskiego – Przewodniczącego Huberta Kołodzieja oraz Zastępcę Przewodniczącego, Szymona Godylę oraz Agnieszkę Okupniak, Dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Wydarzenie było również świetną okazją do spotkań i dyskusji z partnerami Województwa Opolskiego w Brukseli.

Pierwsze odbyło się z Arturem Orzechowskim, Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii. Intensywnie współpracujemy w zakresie promocji turystycznej i kulturowej Opolszczyzny i wspólnie chcemy kontynuować te działania w roku 2019 i kolejnych latach. 

 

Wizyta w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisja Europejska (DG REGIO) oraz spotkanie z Christopherem Toddem oraz Małgorzatą Kucińską – pozwoliło na podsumowanie 15 lat Województwa Opolskiego w strukturach Unii Europejskiej. Dyskutowaliśmy również o przyszłości polityki regionalnej oraz konieczności komunikowania o realizowanych projektach i podejmowanych inicjatywach tak, abyśmy jako Wspólnota Europejska, mieli świadomość pozytywnych zmian zachodzących w naszym otoczeniu.

W trakcie kolejnego spotkania w Parlamencie Europejskim na zaproszenie europosłanki Danuty Jazłowieckiej, rozmawialiśmy o kierunku polityki europejskiej, potrzebach regionu i metodach ich wyrażania na arenie Unii Europejskiej. Aktywny udział regionów w debacie, poszukiwanie partnerów oraz wyrażanie swojego stanowiska jest jedynym skutecznym sposobem na bycie nie tylko beneficjentem polityki europejskiej – lecz na skuteczne jej kreowanie.

 

Przed uroczystością przekazania prezydencji miało również miejsce spotkanie władz trzech regionów partnerskich Domu Polski Południowej. Oprócz Opolskiej delegacji udział w nim wzięli również m.in. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża oraz radni obu regionów – przedstawiciele tamtejszych komisji współpracy. Rozmowy dały możliwość wymiany poglądów i pomysłów na temat dalszej współpracy.

Uroczystość przekazania prezydencji DPP miała miejsce 6 lutego wieczorem w Cinéma Galeries w Brukseli. Wśród gości znaleźli się m.in. J. E. Ambasador RP Artur Orzechowski, posłowie do Parlamentu Europejskiego, członkowie Polskiej Delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, przedstawiciele polskich i zagranicznych biur regionalnych w Brukseli oraz sympatycy DPP.

 

Koordynacja działań w Domu Polski Południowej ma charakter rotacyjny. W roku 2019 funkcję tą pełnić będzie Województwo Małopolskie. Wydarzenie uatrakcyjnił pokaz filmu ,,Bogowie” (reż. Łukasza Palkowskiego, 2014), przedstawiającego okoliczności, w jakich prof. Zbigniew Religa przeprowadził z powodzeniem pierwszą w Polsce transplantację serca (1985 r.). Dopełnieniem projekcji filmowej był wywiad z prof. Andrzejem Bochenkiem – bliskim współpracownikiem prof. Z. Religi, który za zasługi dla rozwoju kardiochirurgii został nagrodzony medalem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gloria Medicine oraz Medalem Computer Honor Award. Zamysłem organizatorów wydarzenia było zaprezentowanie osiągnięć i atutów regionów Polski Południowej od rzadko pokazywanej strony - rozwoju technologii i zaawansowanej medycyny.

 

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO