Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
O działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w Parlamencie Europejskim (22 listopada 2018)

 

20 listopada 2018 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się konferencja pt. „Od Porozumienia Paryskiego, przez COP24 do strategii na rzecz czystego powietrza”. Wydarzenie, zorganizowane zostało przez prof. Jerzego Buzka, Posła do Parlamentu Europejskiego - Przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), Dom Polski Południowej w Brukseli oraz Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Miało ono na celu przedstawienie najważniejszych działań, inicjatyw oraz rozwiązań na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim, dążących do poprawy jakości powietrza. 

 

Konferencja została zainaugurowana przez prof. Jerzego Buzka. Zwrócił on uwagę na to jak ważne jest, aby problemy związane z globalnym ociepleniem klimatu i smogiem był traktowane systemowo. „Najważniejszą przyczyną globalnego ocieplenia są emisje CO2, podczas gdy smog jest powodowany przede wszystkim przez drobne cząsteczki - pyły i gazy toksyczne. Niektórzy twierdzą, że smog szkodzi naszemu zdrowiu, a zmiany klimatyczne zagrażają naszej przyszłości. Ale w rzeczywistości - bez zdrowia przyszłość każdego z nas nie będzie zbyt jasna”- powiedział. Podkreślił, iż każdy obywatel europejski posiada fundamentalne prawo do oddychania czystym powietrzem. I to jest nasza wspólna odpowiedzialność za kolejne pokolenia, aby to zapewnić.

Julie Girling, Poseł do Parlamentu Europejskiego i sprawozdawca dyrektywy nt. redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego, przedstawiła ostatnie prace legislacyjne Parlamentu Europejskiego, jak i znowelizowaną unijną dyrektywę dot. unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS, Dyrektywa 2018/410, z kwietnia 2018 r). Jest ona kluczowym elementem polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny. Jest to pierwszy i dotychczas największy na świecie rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Posłanka Girling podkreśliła rolę regionów w walce o czyste powietrze, jak i możliwości finansowania przedsięwzięć płynące m.in. z funduszu innowacji czy funduszu modernizacyjnego. 

Kolejnym punktem konferencji była prezentacja możliwości oraz konkretnych działań sektora ciepłowniczego ukierunkowanych na poprawę powietrza, o których opowiedział Jacek Szymczak, Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz Lars Gullev z Vestegnens Kraftvarmeselskab w Danii (odpowiednik polskiej izby ciepłownictwa).

Na zakończenie, wybrane regiony europejskie podzieliły się swoimi doświadczeniami w walce z zanieczyszczeniami powietrza pokazując dobre przykłady zrealizowanych działań. Członek Zarządu Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii, Karolina Wadowska, skupiła się na dotychczasowych osiągnięciach dot. zintegrowania, usprawnienia i rozbudowania oferty transportu publicznego, który ma zapewnić zrównoważoną mobilność miejską na obszarze GZM. Przedstawiła także możliwości zw. z wykorzystywaniem dronów do walki ze smogiem, które mają być testowane na terenie Metropolii.

Temat ekologicznego transportu, sieci doładowywań pojazdów elektrycznych został poruszony także przez Belarminę Diaz, Dyrektor Departamentu Energii i Górnictwa Rządu hiszpańskiego Regionu Asturii.

Rozwiązania w zakresie ochrony przyrody i promocji bioróżnorodności w województwie opolskim zaprezentowała Bernadeta Lisson-Pastwa, Koordynator działań Aglomeracji Opolskiej w zakresie ochrony przyrody i promocji bioróżnorodności. Zwróciła uwagę na zaplanowane w regionie inwestycje, które nie tylko mają na celu podniesienie efektywności energetycznej w budynkach czy obniżenie emisji, poprzez między innymi nowoczesne ścieżki rowerowe, ale także poprzez podnoszenie świadomości wśród najmłodszych mieszkańców regionu opolskiego.

Ostatni z prelegentów, Małgorzata Fedorczak–Cisak z Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej, podkreśliła rolę współpracy na linii biznes–samorząd-uczelnie wyższe oraz jej rezultaty w postaci opracowania innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna.

Spotkanie było okazją dla instytucji w regionach do poznania i dyskusji nt. obecnej opinii Komisji Europejskiej na kwestie zanieczyszczenia powietrza w Europie i planowanych zmian prawnych w tym zakresie. Czy jest to problem indywidualny każdego regionu i kraju członkowskiego – czy też powinniśmy podejmować w Unii Europejskiej inicjatywy ponadregionalne i międzynarodowe? Konferencja była również istotna, gdyż politycy oraz specjaliści instytucji UE mieli okazję poznać problemy osób bezpośrednio dotkniętych i zajmujących się walką z zanieczyszczeniem powietrza w regionach, aglomeracjach, miastach oraz obszarach wiejskich, a obecność partnerów z Danii i Hiszpanii była szansą na poznanie potrzeb i rozwiązań dla mieszkańców nieco innych klimatycznie obszarów EU.

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO