Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
Opolska młodzież reprezentuje Polskę w Parlamencie Europejskim (21 listopada 2018)

 

19 listopada 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku reprezentowali Polskę w trakcie YOUTH PARLIAMENT – posiedzenia Parlamentu Europejskiego z udziałem młodzieży dotyczącego przyszłości i polityki Unii Europejskiej.

Inicjatywa ma na celu włączenie do debaty publicznej jak najszerszego grona młodych Europejczyków. Młodzi dyskutowali na ważne tematy, ustalone przez nich podczas spotkania "European Youth Event", które odbyło się  w czerwcu tego roku w Strasburgu. Były to m.in. ochrona środowiska, transport publiczny, inteligentne miasta i zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich oraz zrównoważony rozwój.

Istotnym zagadnieniem w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego była dyskusja na  temat sposobów zachęcania młodych ludzi do udziału w przyszłorocznych wyborach. Młodzi uczestnicy zgodzili się, że udział w wyborach to jedyna możliwość realnego wpływu na przyszłość Europy oraz szansa wzięcia odpowiedzialności za jej kształt.

Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego, wspierał opolską młodzież w tym przedsięwzięciu. Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli miało zaszczyt gościć uczestników Youth Parliament w swojej siedzibie i zaprezentować działalność biura. 

Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku wraz z opiekunami - Przemysławem Ziółkowskim oraz Adamem Patelski, którzy prowadzą szkolny klub europejski pn.: " My w Europie". Szkoła posiada również tytuł Ambasadora Parlamentu Europejskiego EPAS.

Gratulacje dla wszystkich uczestników i opiekunów!

 

Więcej informacji: http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20181116STO19211/youth-parliament-focus-on-what-unites-us-not-on-what-divides-us

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO