Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
Regionalny Dzień Seniora w Opolu (22 października 2018)

 

 

W ramach obchodów Regionalnego Dnia Seniora 17 października o godzinie 10.00 odbyło się spotkanie przedstawicieli Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego z przedstawicielami równorzędnych gremiów z województw partnerskich Domu Polski Południowej - Śląska oraz Małopolski.

 

W miłej i przyjemnej atmosferze przy kawie i ciastku rozmawiano o możliwościach i kierunkach współpracy oraz o dotychczasowych osiągnięciach i zrealizowanych inicjatywach. Seniorzy zgodzili się, że warto przekazywać sobie kalendarz wydarzeń realizowanych w ich regionach, adresowanych do tej grupy wiekowej i wzajemnie zapraszać się na posiedzenia i spotkania merytoryczne, by podpatrywać rozwiązania, pomysły i wzajemnie uczyć się od siebie.

Już w kwietniu planowana jest w Opolu duża konferencja międzypokoleniowa, na którą wstępnie zostali zaproszeni goście z regionów partnerskich.

 

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO