Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
Europejski Tydzień Regionów i Miast #EURegionsWeek 2018 dobiegł końca (16 października 2018)

 

Wydarzenie zostało oficjalnie zamknięte w trakcie konferencji w dniu 11 października 2018 r., przygotowanej przez Corinę Cretu, komisarz odpowiedzialneą za politykę regionalną i Karla-Heinza Lambertza, przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów. Gościem specjalnym był Anthony Gardner, były ambasador USA przy Unii Europejskiej.

W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 6000 uczestników. Spotkania, warsztaty oraz konferencje zrealizowane zostały przez ponad 300 partnerów, którzy sprawili, że tegoroczna edycja #EURegionsWeek zakończyła się pełnym sukcesem.

Ta XVI edycja była pełna energii i kreatywności. Ponad 140 regionów i miast wykazało się determinacją w dążeniu do sprawniejszego działania UE oraz wzięło aktywny udział w debatach dotyczących przyszłych wyzwań i silnej polityki spójności po 2020 r.

Przedstawicielami Województwa Opolskiego w trakcie EWRC byli:
- Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego, który brał udział w Sesji Plenarnej Komitetu Regionów oraz posiedzeniach polskiej delegacji do KR
- Tomasz Hanzel, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, uczestnicząc w spotkaniach i konferencjach dot. przyszłej polityki Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polityki Spójności za którą jest odpowiedzialny w regionie.
- Roland Wrzeciono, Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Helena Ząbek-Mzyk, Specjalista w Dziale Innowacji, którzy wzięli udział w spotkaniach dot. inteligentnych specjalizacji, rozwoju infrastruktury badań przemysłowych oraz roli regionów w wspieraniu dostępu do przemysłu i wiedzy.

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO