Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
„Miejsca pracy przyjazne rodzinie – wyzwania demograficzne UE" (12 października 2018)

W dniach 25-27 września 2018 r. Dom Polski Południowej, reprezentujący w Brukseli interesy trzech województw: małopolskiego, opolskiego i śląskiego, przeprowadził wizytę studyjną pn. „Miejsca pracy przyjazne rodzinie – wyzwania demograficzne UE”. Wizytę przygotowało i koordynowało województwo opolskie – region odpowiedzialny w Domu Polski Południowej za kwestie związane z demografią i wpływem niekorzystnych przemian demograficznych. 

 

Uczestnikami wyjazdu z naszego regionu byli laureaci Konkursu „Opolskie dla Rodziny” honorującego pracodawców i samorządy przyjazne rodzinie oraz Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Przedstawiciele Krainy Marzeń – dwujęzycznego żłobka i przedszkola z Opola, PHU AGRO-AS Z. Bednarski & A. Sajdutka Sp. J., Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Opolu i Royal School Centrum Języków Obcych w Opolu spotkali się z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego oraz brukselskichj instytucji i zajmujących się problematyką rodzinną.
Oficjalna część wizyty rozpoczęła się spotkaniem z polskimi europarlamentarzystami: Danutą Jazłowiecką, Różą Thun i Janem Olbrychtem. Rozmawiano o propozycjach zmian w zakresie urlopów rodzicielskich i opiekuńczych, które są obecnie przedmiotem obrad Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, a także o przyszłym budżecie EU i wsparciu regionów dotkniętych depopulacją. Finałem spotkania było zwiedzanie Parlamentu Europejskiego oraz nagranie rozmowy do cyklicznej audycji Unia bez Tajemnic dla Radia Doxa (http://doxa.fm/audycja/audycja-168-z-2-10-2018r/)

Spotkanie z Philippem Seidelem z AGE Platform, zajmującej się tematyką osób starszych było okazją do dyskusji o sprawowaniu opieki nad osobami starszymi i o tzw. „pokoleniu kanapkowym”, czyli osobach które próbują godzić wychowywanie dzieci z opieką nad niesamodzielnymi rodzicami.

 

Pozytywnie zaskoczyły odwiedziny w Federalnym Ministerstwie Spraw Społecznych. Swego rodzaju szokiem kulturowym dla uczestników wizyty były wprowadzone 10 lat temu zmiany w modelu funkcjonowania tej instytucji. W czasie interaktywnej prezentacji poznali oni reguły obowiązujące w Ministerstwie. Okazało się, że pracownicy Ministerstwa mogą wybrać miejsce pracy – nikt nie ma przypisanego na stałe biurka, nawet szef i codziennie każdy siada tam, gdzie w danej chwili jest wolne miejsce. Jeżeli pracownicy preferują pracę w domu, też mają taki wybór, podobnie w zakresie godzin pracy i czasu, jaki poświęcają na wykonanie obowiązków zawodowych. Relacje pomiędzy pracownikami bazują na zaufaniu i partnerskim współdziałaniu, natomiast coroczna ocena odbywa się w rozmowie z przełożonym lub współpracownikiem i opiera na rezultatach. Nie bez znaczenia dla harmonijnego działania Ministerstwa jest przyjazna przestrzeń pracy – kolorowe i funkcjonalnie zaaranżowane wnętrza, które uwzględniają potrzeby pracy biurowej i w zespole, jak również w zakresie obsługi osób z zewnątrz. Docelowy system organizacji pracy w Ministerstwie wymagał nie tylko czasu, ale przede wszystkim zmiany mentalnej i dostosowania do dziedziny, w której prowadzi działania. Jak się okazało w toku dyskusji, niemożliwe jest dokładne odwzorowanie modelu w innej instytucji, czy przedsiębiorstwie, ponieważ każda organizacja ma swoje specyficzne uwarunkowania. Niemniej jednak uczestnicy wizyty zgodnie stwierdzili, że pojedyncze rozwiązania już funkcjonują na gruncie polskim lub można je próbować wdrażać w polskich warunkach.

 

Interesującym punktem programu było spotkanie z panią Irene Mandl z Wydziału ds. Zatrudnienia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. W swojej prezentacji skupiła się ona na różnych mniej lub bardziej popularnych nowych formach zatrudnienia, omówiła związane z nimi różnice oraz wskazała plusy i minusy z punktu widzenia pracowników i pracodawców.

Okazją do podsumowania wizyty była prezentacja działań i planów Domu Polski Południowej w Brukseli oraz dyskusja nt. możliwości współpracy z organizacjami i firmami, których przedstawiciele gościli w Brukseli.

W wizycie wzięli również udział przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Krakowa oraz Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Dobra współpraca pomiędzy województwami, sprawna organizacja, ciekawe spotkania i interesujący prelegenci pozwoliły na prowadzenie ożywionych dyskusji w międzynarodowych kręgach i powrót do Polski z mnóstwem inspirujących przemyśleń.

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO