Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
Zapraszamy do udziału w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast! (30 lipca 2018)

 

Europejski Tydzień Regionów i Miast

 


Już dziś zarejestruj się do udziału w największym wydarzeniu umożliwiającym wymianę informacji nt. polityki europejskiej, aktualnych wyzwań i sprawdź co myślą i robią mieszkańcy innych krajów Europy. Opowiedz również o swoich pomysłach i doświadczeniach.

Oficjalna strona: https://europa.eu/regions-and-cities/home_en

Na czym polega to wydarzenie?
Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne czterodniowe wydarzenie w Brukseli, podczas którego urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci i naukowcy mogą dzielić się dobrymi praktykami i fachową wiedzą w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Jest to również uznana platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE. Podnosi ona świadomość decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE. Europejski Tydzień Regionów i Miast to największe europejskie wydarzenie publiczne tego rodzaju.

Jak przebiega?
Na początku października ok. 6 tys. uczestników i 600 prelegentów z całej Europy i spoza niej gromadzi się w Brukseli, by wziąć udział w programie ok. 100 sesji roboczych, wystaw i wydarzeń służących nawiązaniu kontaktów i dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego. Co roku program jest dostosowany do konkretnego kontekstu programu UE. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Czemu ma służyć „tydzień” regionów i miast?
Regiony i miasta uczestniczą w opracowywaniu większości polityk UE. Władze publiczne szczebla niższego niż krajowy w UE odpowiadają za jedną trzecią wydatków publicznych (2 100 mld EUR rocznie) oraz dwie trzecie inwestycji publicznych (około 200 mld EUR), które często wydatkowane są według przepisów prawnych UE.

Jak się to wszystko zaczęło?
W 2003 r. Europejski Komitet Regionów, zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE, zachęcał brukselskie przedstawicielstwa lokalne i regionalne przy UE do równoczesnego otwarcia swoich drzwi zwiedzającym w ramach koncepcji wspólnych „dni otwartych”. Wraz z upływem lat inicjatywa przerodziła się w główne coroczne wydarzenie z udziałem Komisji Europejskiej i innych zainteresowanych stron.
W 2016 r. wydarzenie zmieniło nazwę na „Europejski Tydzień Regionów i Miast”, ponieważ zdecydowano nie używać już określenia „OPEN DAYS”. Chodziło o uniknięcie niejasności w kontekście „Dnia Otwartego” („Open Day”), który co roku w maju organizują w Brukseli wszystkie instytucje UE z okazji Dnia Europy, jak również podobnych imprez organizowanych przez przedstawicielstwa Komisji w państwach członkowskich w tym samym czasie.

Kim są organizatorzy?
Europejski Tydzień Regionów i Miast to wydarzenie współorganizowane przez Europejski Komitet Regionów (KR) i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO). Zaproszenie dla partnerów wystosowywane jest na początku roku, zazwyczaj w styczniu. Następnie wybieranych jest ponad dwustu partnerów z całej Europy: regiony i miasta, głównie pogrupowane w konsorcja tematyczne (partnerstwa regionalne), przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, stowarzyszenia międzynarodowe i organizacje akademickie. Partnerzy muszą organizować seminaria poświęcone tematom będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania, często w kontekście wdrożenia europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz innych programów UE.

Jak zorganizowany jest program?
Program organizowany jest wokół głównego hasła i kilku podtematów. Warsztaty lub debaty są organizowane przez trzy kategorie partnerów:
1) partnerstwa regionalne składające się z europejskich regionów lub miast
2) partnerów instytucjonalnych UE i
3) firmy, instytucje finansowe i stowarzyszenia lokalne i europejskie.
Uczestnicy i prelegenci przemieszczają się pomiędzy różnymi lokalizacjami w Brukseli: budynkami konferencyjnymi, budynkami partnerów regionalnych, przedstawicielstwami państw członkowskich i ewentualnie innymi miejscami.

Czym jest „Uniwersytet”?
Nazywa się tak szereg warsztatów organizowanych przez DG REGIO, KR i europejskie sieci akademickie specjalizujące się w rozwoju regionalnym, z położeniem szczególnego nacisku na wymiar polityczny. Uniwersytet rozwija świadomość, a także ułatwia wymianę między pracownikami naukowymi oraz przedstawicielami lokalnymi i regionalnymi w sprawie wyników badań dotyczących rozwoju regionalnego i miejskiego, a także polityki spójności UE.
Od 2013 r. na Uniwersytecie prowadzone są również zajęcia Master Class dla doktorantów i naukowców na wczesnym etapie kariery w dziedzinie polityki regionalnej i miejskiej. Mają one na celu zapewnienie lepszego zrozumienia polityki spójności UE i jej potencjału badawczego przez europejskich doktorantów i naukowców rozpoczynających karierę naukową.

Kto bierze udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast?
Uczestnicy interesują się szczególnie polityką regionalną i miejską, a zatem większość z nich to urzędnicy szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego. Typowy uczestnik jest przedstawicielem administracji lokalnej lub regionalnej, bierze udział w imprezie po raz pierwszy i przyjeżdża do Brukseli konkretnie w tym celu.

W jaki sposób Europejski Tydzień Regionów i Miast wspiera organizowanie imprez lokalnych w całej Europie?
W związku z odbywającym się w Brukseli Europejskim Tygodniem Regionów i Miast zachęca się wszystkie partnerstwa regionalne do zorganizowania wydarzenia lokalnego w ramach inicjatywy „Europa w moim regionie, Europa w moim mieście” w formie dialogu obywatelskiego lub debaty politycznej z udziałem członka Europejskiego Komitetu Regionów. Celem tych dialogów jest wysłuchanie obywateli, a następnie przedstawienie bezpośredniego sprawozdania z dyskusji toczących się w miastach i regionach. Wydarzenia lokalne są skierowane do szerokiej grupy uczestników, w tym do ogółu społeczeństwa, decydentów, ekspertów, władz lokalnych i regionalnych oraz prasy, z myślą o podnoszeniu świadomości na temat wpływu polityki UE w regionach i miastach.

Jakie jest oddziaływanie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast?
Od początku systematycznie oceniano wpływ tego wydarzenia. Uczestnicy podkreślali zwłaszcza, że przydatność informacji udostępnionych przez instytucje UE, a także możliwość stworzenia sieci kontaktów z kolegami z innych krajów mają znaczenie dla profesjonalnego zarządzania funduszami UE. O wadze tego wydarzenia świadczy również znaczny oddźwięk medialny. Od wielu lat ok. 300 dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych przyjeżdża z całej Europy do Brukseli, by zrelacjonować tę imprezę.

Open Dayspolish run Invest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO