Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
Granty na organizację wydarzeń służących informowaniu Parlamencie Europejskim (25 lipca 2018)

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego (DG COMM) opublikowała zaproszenie do składania wniosków o granty na organizację wydarzeń mających na celu zwiększenie frekwencji w wyborach do PE w roku 2019 (COMM/SUBV/2018/E).

Ogłoszenie jest skierowane do organizacji realizujących projekty (także internetowe), takie jak seminaria, konferencje, debaty, fora dyskusyjne, konkursy itp. które mogą służyć do komunikowania o Parlamencie Europejskim.

Wcześniejsze zawarcie umowy o partnerstwie nie jest wymagane, aby ubiegać się o dotację na wydarzenia. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 80% całkowitego budżetu projektu. Termin składania zgłoszeń upływa 17 września 2018 r.

Ogłoszenie wyników jest zaplanowane na grudzień 2018. Realizacja projektów musi zakończyć się do końca sierpnia 2019 r.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy (wyłącznie w języku angielskim): http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00100/Grants

Pytania powinny być kierowane na adres:
dgcomm-subvention@europarl.europa.eu.
Odpowiedzi na pytania w języku angielskim lub francuskim będą udzielana w ciągu pięciu dni roboczych. W przypadku pytań w innych oficjalnych językach UE ten termin może zostać wydłużony.

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO