Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
Komisja Europejska przedstawiła pierwszy projektu budżetu UE na lata 2021-2027 (11 maja 2018)

2 maja 2018 r. Komisja Europejska przeprowadziła negocjacje dotyczące kolejnego budżetu UE, proponując zlikwidowanie luki pozostawionej przez odchodzącą Wielką Brytanię poprzez ograniczenie niektórych z dotychczasowych polityk i skupienie się na wyzwaniach związanych z migracją i bezpieczeństwem.

Na lata 2021-27 zaproponowany został budżet w wysokości 1,135 mld euro. Oznacza to wzrost o 192 mld EUR w porównaniu do obecnego okresu 2014-2020, który wynosił 1,087 mld EUR.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker nazwał planowany budżet "rozsądnym i realistycznym". Aby wypełnić lukę w wysokości 12-14 miliardów euro rocznie pozostawioną przez Zjednoczone Królestwo po opuszczeniu UE, komisja planuje cięcia w wieloletnich programach rzędu 70%.

Komisarz ds. Budżetu Guenther Oettinger zaproponował cięcia we Wspólnej Polityce Rolnej na poziomie 5%, co może spowodować zmniejszenie dopłat bezpośrednich dla rolników zmniejszyłyby się o 4%, podczas gdy Polityka Spójności może zostać pomniejszona o 7%. Cięcia w dwóch największych politykach UE są bardziej umiarkowane niż pierwotnie oczekiwano.
Planuje się również wprowadzenie nowych środków finansowania na takie wyzwania jak bezrobocie, zmiana klimatu i migracja, co miałoby zaspokoić kraje Europy Środkowej i Wschodniej szczególnie tym zaniepokojone.

Komisja Europejska planuje zwiększenie wydatków na ochronę granic poprzez zwiększenie personelu europejskiej agencji granicznej z 1200 do 10 000 osób. Chce także przeznaczyć więcej pieniędzy na badania i rozwój (60%) i wspierać digitalizację ze szczególnym naciskiem na rozwój komunikacji za pomocą sieci 5G. Planuje również podwoić środki na program ERASMUS+ oraz Europejski Korpus Solidarności, który Oettinger nazwał "właściwą odpowiedzią na populizm i eurosceptycyzm". Komisja planuje także wydać więcej na pomoc rozwojową na całym świecie, aby ograniczyć napływ migrantów do Europy.

Kwestia ewentualnych cięć funduszy unijnych dla tych państw które nie przestrzegają zasad „państwa prawa”

Komisja przyjęła łagodną propozycję umożliwiającą uruchomienia mechanizmu zawieszenia środków w przypadku łamania zasad państwa prawa przez kraje członkowskie. Przewodniczący Juncker wyjaśnił posłom PE, że plany nie są skierowane przeciwko jakimkolwiek państwom członkowskim, ale władza wykonawcza UE borykała się z problemami praworządności w Polsce i na Węgrzech w ciągu ostatnich lat – są to właśnie te kraje, które postrzegają naszą propozycję jako "polityczny szantaż".
Budżet UE wymaga jednogłośnego wsparcia krajowych przywódców i poparcia Parlamentu Europejskiego. Nie jest jasne, w jaki sposób Komisja chce przekonać państwa członkowskie, aby zgodziły się na nowy mechanizm.

Podsumowując kluczowe zmiany:

  • głównych cięcia dotyczą Polityki Spójności oraz Polityki Rolnej
  • prawie 9-krotny wzrost inwestycji w transformację sieci cyfrowych (do 12 mld EUR, uzupełniony inwestycjami wspieranymi przez fundusz InvestEU - pożyczki, gwarancje i inne instrumenty finansowe)
  • ponad dwukrotne zwiększenie budżtu programów dla młodzieży (takie jak ERASMUS + oraz Europejski Korpus Solidarności)
  • prawie trzykrotne zwiększenie wydatków na zarządzanie granicami zewnętrznymi, migracją oraz kwestiami azylu, które wyniosą około 33 miliardów EUR, w porównaniu z obecnymi 13 miliardami euro
  • zwiększenie inwestycji w badania i innowacje o 50%, przy czym 100 miliardów euro zostanie przeznaczone na projekty Horizon Europe i Euratom
  • zwiększenie inwestycji na bezpieczeństwo UE o 40%, aby osiągnąć kwotę 4,8 mld EUR. Utworzenie Funduszu Obronnego w wysokości 13 mld EUR w celu uzupełnienia i przyspieszenia krajowych wydatków na badania i rozwój zdolności obronnych. Inwestycje potrzebne do ułatwienia mobilności wojskowej w całej UE będą finansowane w wysokości 6,5 mld EUR
  • zwiększenie finansowania na prowadzenie działań zewnętrznych o 26%, aby osiągnąć 120 miliardów euro, ze szczególnym naciskiem na sąsiedztwo Europy i zachowanie specjalnej rezerwy na radzenie sobie z nowymi wyzwaniami, w szczególności w dziedzinie stabilności i migracji. W celu uzupełnienia programów finansowanych z budżetu UE w dziedzinie obronności zaproponowano utworzenie pozabudżetowego Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w wysokości 10,5 mld EUR, aby wzmocnić ewentualne wspólne zaangażowanie w krajach spoza UE

Więcej na ten temat: https://ec.europa.eu/commission/news/eu-budget-future-2018-may-02_pl

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO