Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
Międzyregionalne forum współpracy ''Europe, let’s cooperate!'' w ramach 4. naboru do Interreg Europa! (12 lutego 2018)

Czwarty, ostatni nabór wniosków Interreg Europa jest planowany w okresie maj – czerwiec 2018 roku.
Aby umożliwić jak najlepsze przygotowanie się do tego ostatniego konkursu, program Interreg Europa organizuje 22 marca 2018 roku w Brukseli 4. międzyregionalne forum współpracy - Europe, let’s cooperate! 

Forum będzie stanowiło także doskonałą okazję do nawiązywania kontaktów z zagranicznymi instytucjami i poszukiwania partnerów do współpracy w ramach projektów. Można będzie także bezpośrednio konsultować się z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu programu Interreg Europa.   
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Forum, w którym znajdą Państwo informacje na temat:
   - planowanych sesji tematycznych,
   - możliwości zarezerwowania stolika na potrzeby prezentacji własnego pomysłu na projekt,
   - jak dołączyć się do konsorcjum partnerskiego.   
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/2018-agenda-_europecooperates.pdf

Celem programu Interreg Europa jest unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie regionalnych i krajowych programów operacyjnych, a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Interreg Europa wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji, które współpracują nad wybraną dziedziną polityki.
Tematyka programu obejmuje: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami. 
Więcej informacji o programie tutaj

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO