Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
Uruchomienie konsultacji przez grupę zadaniową ds. zasady pomocniczości, proporcjonalności i zwiększania wydajności. (9 lutego 2018)

Przewodniczący Komisji Europejskiej w dniu 14 listopada 2017 r. podjął decyzję o powołaniu grupy zadaniowej ds. zasady pomocniczości, proporcjonalności i zwiększenia wydajności. 
Te pierwsze konsultacje mają na celu zebranie opinii i informacji dotyczących trzeciego celu grupy zadaniowej tj.: lepsze zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w przygotowywanie, koordynację i wdrażanie polityk Unii.

Link do udziału w ankiecie:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TaskForceSubsidiarity
Konsultacje są otwarte do 14 lutego 2018 r.


Grupa zadaniowa składa się obecnie z pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, trzech przedstawicieli parlamentów narodowych i trzech członków z Europejskiego Komitetu Regionów.
Europejski Komitet Regionów, jako instytucjonalny przedstawiciel władz regionalnych i lokalnych, rozpoczyna proces konsultacji z regionalnymi i lokalnymi zainteresowanymi stronami, aby wesprzeć wkład swoich trzech członków we wszystkie aspekty prac grupy zadaniowej.

Rola tej grupy polega na przygotowaniu pisemnego sprawozdania dla przewodniczącego Komisji do dnia 15 lipca 2018 r. Wraz z zaleceniami w trzech obszarach:
  1) Jak lepiej stosować zasady pomocniczości i proporcjonalności w pracach instytucji Unii, zwłaszcza w odniesieniu do przygotowywania i wdrażania prawodawstwa i polityki Unii;
  2) określenie wszelkich obszarów polityki, w których z czasem proces decyzyjny i / lub wykonanie mogłyby zostać przekazane ponownie w całości lub w części lub ostatecznie zwrócone państwom członkowskim, oraz
  3) Określenie sposobów większego zaangażowania władz regionalnych i lokalnych w przygotowywanie działań następczych w związku z politykami Unii.

 

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO