Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności. (12 stycznia 2018)

W 2018 r. Komisja Europejska planuje przedstawić kompleksowe propozycje dotyczącej nowej generacji programów finansowych po 2020 r. czyli długoterminowego planowania budżetu UE.

W celu wypracowania tych propozycji, zwróciła się do obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności w tym dla beneficjentów programów i funduszy UE, np. organów krajowych, czy regionalnych i lokalnych o wypełnienie przygotowanej przez nią ankiety – kwestionariusza on-line. Kwestionariusz dostępny jest tutaj.

Celem konsultacji jest zgromadzenie opinii zainteresowanych stron na temat tego jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane. Opinie te zostaną uwzględnione w pracach nad przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi.

Jak udzielić odpowiedzi?

Wystarczy wypełnić kwestionariusz online, odpowiedzi można udzielać we wszystkich językach urzędowych UE, a na jego wypełnienie potrzeba mniej więcej 30 minut. Dodatkowo wypełnianie kwestionariusza można w każdej chwili przerwać i dokończyć później.

Konsultacje odbywać się będą od 10 stycznia 2018 do 8 marca 2018. Więcej informacji na stronie:
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_pl

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO