Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
KONFERENCJA Project Management 2 w Komisji Europejskiej- szansą na zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania projektami UE. (15 grudnia 2017)
Komisja Europejska zaprasza pracowników organizacji publicznych i pozarządowych do udziału w Konferencji PM2, która odbędzie się w Brukseli w dniach 1-2 lutego 2018. Celem konferencji jest przedstawienie modelu zarządzania PM2, który pozwoli poprawić zarządzanie w UE pomagając organizacjom stawiać czoła wyzwaniom, współpracy i angażować obywateli. Konferencja trwa 2 dni i zorganizowana jest w trzech równoległych ścieżkach tematycznych. W ramach wydarzenia poruszane będą różne tematy, realizowane krótkie szkolenia, dyskusje panelowe i spotkania networkingowe. Rejestracja na konferencję i udział w wydarzeniu jest darmowy jednak organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia/odrzucenia zgłoszenia. Zgłoszenie należy wysłać do dnia 15 stycznia 2018 za pośrednictwem strony internetowej Program konferencji można zobaczyć tu
Open Dayspolish run Invest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO