Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Europie - konferencja w Brukseli (1 grudnia 2017)

W dniach 30 listopada - 1 grudnia 2017 r., Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego, reprezentował nasz region w trakcie konferencji Deeply rooted in the regions. Minority communities and language groups in the EU regions. Wydarzenie miało miejsce w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli a organizatorem był Federalny Związek Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN).

 

Konferencja poświęcona była sytuacji mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w krajach Unii Europejskiej oraz krajach sąsiadujących. Wystąpienie wicemarszałka Romana Kolka poświęcone było specyfice województwa opolskiego. Zaprezentował on charakterystyczną w regionie wielokulturowość oraz wspierane inicjatywy edukacyjne, mające na celu podtrzymanie tradycji i kultury mniejszości. Wskazał także potrzebne do realizacji zadania w budżecie województwa opolskiego. Przedstawił jednocześnie niebezpieczeństwo zmniejszania środków na edukację języka niemieckiego jako języka ojczystego oraz zagrożenie dla mniejszości przez centralizację państwa oraz odbieranie kompetencji samorządom.

W trakcie pierwszego dnia konferencji, o sytuacji w Polsce i Europie, mówił również Bernard Gaida - Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

W spotkaniu głos zabrali również:
- Karl-Heinz Lambert, prezydent Europejskiego Komitetu Regionów
- ‎Loránt Vincze, prezydent FUEN
oraz ‎przedstawiciele mniejszości na Węgrzech, w Rumunii, w krajach skandynawskich - Szwecji oraz Finladii i wielu innych.

Szczegółowe informacje oraz program dostępny jest na stronie: https://www.fuen.org/news/single/article/deeply-rooted-in-the-regions-fuen-conference-starts-on-thursday-in-brussels/ 

Działalność FUEN koncentruje się również obecnie na promowaniu inicjatywy Minority Safepack Initiative. Ma ona na celu wyrównywanie praw mniejszości w całej Europie.
Więcej na ten temat:
http://www.minority-safepack.eu/

Więcej na temat FUEN: https://www.fuen.org/

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO