Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
Nabory wniosków w ramach programów INTERREG Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego (9 listopada 2017)

Trwają obecne nabory wniosków w programach Interreg Europa Środkowa (do 25 stycznia 2018) i Interreg Region Morza Bałtyckiego (9 kwietnia 2018). Mogą one stanowić ostatnią szansę na uzyskanie wsparcia z ww. programów w latach 2014 – 2020. Gorąco zachęcamy do udziału!

Transnarodowe programy Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski.
O dofinansowanie mogą się ubiegać władze i instytucje centralne, władze regionów, miast, gmin i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, fundacje, centra doradztwa rolniczego, parki krajobrazowe, porty lotnicze, regionalne biura planowania przestrzennego,organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje (warunek: osobowość prawna).
Tematyka programów obejmuje szeroko pojętą innowacyjność (w tym m.in. społeczną, sektor kreatywny), gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, transport, strategie niskoemisyjne.
Oba programy umożliwiają działania pilotażowe.
Polscy partnerzy publiczni i prywatni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.
Dzięki projektom partnerzy finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

Szczegółowe informacje:
• o programach w języku polskim:
http://www.ewt.gov.pl/
• Interreg Region Morza Bałtyckiego:
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/programy-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej/region-morza-baltyckiego/
• Interreg Europa Środkowa:
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/programy-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej/europa-srodkowa/
• Krajowy Punkt Kontaktowy programów: Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej - osoba do kontaktu: dr Monika Strojecka-Gevorgyan, e-mail:
Monika.Strojecka-Gevorgyan@mr.gov.pl, tel. 32 253 90 08

Aby wesprzeć krajowe instytucje w poszukiwaniu zagranicznych partnerów do współpracy w ramach projektów, Krajowy Punkt Kontaktowy opracował formularze, w których polska instytucja może przedstawić własną ofertę współpracy. Dystrybucją polskich ofert zajmie się Krajowy Punkt Kontaktowy programów (Ministerstwo Rozwoju).

Formularz Interreg Europa Środkowa

Formularz Interreg Region Morza Bałtyckiego

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO