Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
miesiąc:
 12 lutego 2018
Międzyregionalne forum współpracy ''Europe, let’s cooperate!'' w ramach 4. naboru do Interreg Europa!
Ostatni nabór w Interreg Europa jest planowany w okresie maj-czerwiec 2018.
 12 lutego 2018
Forum Polskich Przedsiębiorców
Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego jest współorganizatorem Forum Polskich Przedsiębiorców
 9 lutego 2018
Uruchomienie konsultacji przez grupę zadaniową ds. zasady pomocniczości, proporcjonalności i zwiększania wydajności.
Lepsze zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w przygotowanie, koordynację i wdrażanie polityki unijnej.
 9 lutego 2018
Project Management Methodology (PM²) - metodologia zarządzenia projektami dla Europy
PM² to lekka i łatwa do wdrożenia metodologia odpowiednia dla każdego rodzaju projektu.
 7 lutego 2018
Polska delegacja uczestników projektu Fussballschule.PL w Brukseli
Biuro Województwo Opolskiego w Brukseli było współorganizatorem wizyty partnerów projektu Fussballschule.PL w Parlamencie Europejskim.
Invest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg EuropakomitetOpen Days
Wykonanie PRESTO