Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
miesiąc:
 17 lipca 2018
Spotkanie koordynacyjne regionów partnerskich Domu Polski Południowej na Śląsku
W dniach 12-13 lipca br. w Katowicach odbyło się coroczne spotkanie regionów partnerskich Domu Polski Południowej w Brukseli. W ramach wydarzenia zorganizowane zostały spotkania dot. obszarów merytorycznych DPP: energetyki i innowacji. Dyskutowano również nt. planów współpracy na kolejne lata.
Invest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg EuropakomitetOpen Days
Wykonanie PRESTO