Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
O nas

Misja

Misją Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli jest reprezentowanie interesów regionu w strukturach Unii Europejskiej i w innych instytucjach działających na terenie Brukseli oraz przekazywanie informacji istotnych w kontekście budowania potencjału regionu opolskiego.

Cele określone powyżej realizowane są przez następujące działania:

- przygotowywanie opracowań, materiałów informacyjnych dotyczących polityk, projektów i działań podejmowanych w UE,

- współpraca z podmiotami UE w tym w szczególności z Europosłami z regionu Opolskiego,

- wielostronna współpraca w ramach sieci i organizacji działających w ramach UE w obszarach istotnych z punktu widzenia interesów województwa, w tym, w szczególności, w obszarze polityki spójności i rozwiązań wobec zmian demograficznych w UE,

- udział w wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych na terenie Brukseli i Belgii,

- pomoc w zakresie wyszukiwania partnerów do wspólnej realizacji projektów międzynarodowych i europejskich,

- pomoc w poszukiwaniu partnerów biznesowych przy współpracy z Izbami Gospodarczymi w Belgii i Polsce oraz z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii.

Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli istnieje od 2001 roku. Jest ono jednostką zamiejscową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i podlega bezpośrednio Marszałkowi Województwa.Nadzór Merytoryczny oraz działania administracyjne i wspierające biuro realizowane są w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu.

Invest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO