Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Projekty realizowane przez Region
Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego realizuje projekty międzynarodowe współfinansowane ze środków EFRR a w szczególności z Programów Interreg IV C i Programu dla Europy Środkowej.
Invest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO