Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue du Luxembourg 3 (3rd floor), 1000 Brussels
Projekty realizowane przez Region
Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego realizuje projekty międzynarodowe współfinansowane ze środków EFRR a w szczególności z Programów Interreg IV C i Programu dla Europy Środkowej.
Open dayscentraleuropeDPPInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO