Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Life+
Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.
 
Cel
Celem programu jest wspieranie procesu wdrażania unijnego prawa ochrony środowiska, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody.
 
Struktura programu
Obszarami priorytetowymi programu są:
ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
przyroda i różnorodność biologiczna
zarządzanie i informacja w zakresie środowiska
ograniczenie wpływu człowieka na klimat
dostosowanie się do skutków zmian klimatu
zarządzanie i informacja w zakresie klimatu
 
Beneficjenci
Beneficjentami programu są:
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
osoby prawne
państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które podejmują realizację przedsięwzięcia jako Beneficjent koordynujący projektu LIFE+/LIFE lub są współbeneficjentami krajowego albo zagranicznego projektu LIFE+/LIFE
  
Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO