Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Media

Program realizowany od 2007 do 2013 r. i skierowany był do niezależnych producentów, dystrybutorów, organizatorów festiwali filmowych i targów branżowych, centrów szkoleniowych, szkół filmowych, kin promujących filmy europejskie oraz projekty mające na celu zachowanie europejskiego dziedzictwa audiowizualnego.

Cele globalne programu :

 • zachowanie i zwiększenie europejskiej różnorodności kulturowej oraz dziedzictwa kinematografii i przemysłu audiowizualnego, zagwarantowanie jego dostępności dla obywateli Europy, promowanie dialogu międzykulturowego,
 • zwiększenie obrotów europejskimi utworami audiowizualnymi wewnątrz i na zewnątrz Unii Europejskiej,
 • wzmocnienie konkurencyjności europejskiego sektora audiowizualnego w ramach otwartego i konkurencyjnego rynku.

Program MEDIA 2007 wspierał sektor audiowizualny w zakresie:
 • przygotowania i rozwoju projektu filmowego (Media development – single project, slate funding – filmy fabularne, kreatywne dokumenty, animacje oraz projekty interaktywne),
 • produkcji filmów i programów przeznaczonych do rozpowszechniania w europejskich stacjach nadawczych (TV Broadcasting),
 • dostępu do finansowania produkcji filmowej przez instytucje finansowe (I2I Audiovisual),
 • dystrybucji filmów europejskich,
 • promocji i festiwali (Access to markets, European festivals),
 • organizacji międzynarodowych programów szkoleniowych (Media training),
 • wdrażania nowych technologii (Pilot Project). 
    
Budżet programu wyniósł 755 milionów euro. 
 
 
Inne programy:
7 program ramowy (7 framework programme)
Młodzież w działaniu
Uczenie się przez całe życie
Life+
Europa dla obywateli 2007-2013
Kultura 2007 – 2013
Europejska współpraca terytorialna
Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO