Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Perspektywa Finansowa 2014-2020
Perspektywa finansowa, obok budżetu, jest najważniejszym planem finansowym Unii Europejskiej. Zawiera ona główne obszary wydatków w okresie wieloletnim i tak naprawdę pokazuje kierunek rozwoju Unii w przyszłości.
Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO