Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Komitet Regionów/ Committee of the Regions


Rola: Organ doradczy reprezentujący europejskie władze regionalne i lokalne
Przewodniczący: Markku Markkula (FI/PPE), członek Rady Miasta Espoo, Finlandia
Członkowie: 350 członków ze wszystkich państw członkowskich UE
Rok ustanowienia: 1994
Siedziba: Bruksela (Belgia)

Głównym zadaniem Komitetu Regionów jest wyrażanie poglądów na temat aktów prawnych UE z perspektywy lokalnej i regionalnej. Komitet czyni to poprzez wydawanie opinii dotyczących wniosków legislacyjnych Komisji. Zarówno Komisja jak i Rada mają obowiązek konsultacji z Komitetem Regionów zagadnień mających bezpośrednie znaczenie dla władz lokalnych i regionalnych. Mogą jednak również zwracać się o jego opinię w dowolnej sprawie. Ze swojej strony, Komitet może też z własnej inicjatywy wydawać opinie i przedstawiać je Komisji, Radzie i Parlamentowi.

W Komitecie Regionów działa sześć wyspecjalizowanych komisji, których zadaniem jest przygotowywanie sesji plenarnych.


W Komitecie działa sześć takich komisji:

  • Komisja ds. Polityki Spójności Regionalnej (COTER),
  • Komisja ds. Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECOS),
  • Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju (DEVE),
  • Komisja ds. Kultury i Edukacji (EDUC),
  • Komisja ds. Konstytucyjnych i Sprawowania Rządów w Europie (CONST),
  • Komisja ds. Stosunków Zewnętrznych (RELEX).

Czym zajmuje się Komitet Regionów?

Dzięki tej instytucji regiony i miasta mogą formalnie wypowiedzieć się w procesie stanowienia prawa przez UE, zapewniając uwzględnienie stanowiska i potrzeb władz lokalnych i regionalnych.

-Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w ramach procesu stanowienia prawa w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych, na przykład w kwestiach opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia, polityki społecznej, spójności gospodarczej i społecznej, transportu, energii i zmian klimatu.

-Jeżeli tego nie zrobią, Komitet Regionów może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

-Po otrzymaniu przez Komitet Regionów wniosku ustawodawczego przygotowuje i przyjmuje on opinię, a następnie przedkłada ją odpowiednim instytucjom UE.

-Komitet Regionów wydaje również opinie z własnej inicjatywy.

Bądź na bieżąco! Oficjalna strona Komitetu Regionów:
http://cor.europa.eu/pl/Pages/home.aspx

Unia Europejska
Parlament Europejski
Rada Unii Europejskiej
Komisja Europejska
Invest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO