Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Rada Unii Europejskiej/ Council of the European Union

Rola: Reprezentuje głos rządów krajów UE, przyjmuje akty prawne UE i koordynuje politykę UE
Członkowie: Ministrowie ze wszystkich krajów UE, w zależności od omawianego obszaru polityki
Prezydencja: Każdy kraj UE sprawuje prezydencję przez 6 miesięcy na zasadzie rotacji
Rok ustanowienia: 1958 (jako Rada Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej)
Siedziba: Bruksela (Belgia)

Rada jest głównym organem decyzyjnym Unii Europejskiej. Maksymalnie cztery razy do roku prezydenci lub premierzy państw członkowskich wraz z przewodniczącym Komisji Europejskiej spotykają się jako Rada Europejska. Podczas tych „szczytów UE” wyznaczane są ogólne kierunki polityki Unii i rozwiązywane problemy, których nie można było rozwiązać na niższym szczeblu.

To, który minister uczestniczy w danym spotkaniu, zależy od poruszanej na nim tematyki. Jeżeli na przykład Rada debatuje nad sprawami związanymi z ochroną środowiska, w posiedzeniu biorą udział ministrowie środowiska wszystkich państw UE, a radę tę nazywa się „Radą ds. Środowiska”.

Każdy minister zasiadający w radzie jest upoważniony do podejmowania zobowiązań w imieniu swojego rządu. Ponadto każdy minister w Radzie odpowiada przed parlamentem swojego kraju oraz przed reprezentowanymi przezeń obywatelami. To właśnie stanowi umocowanie demokratyczne decyzji Rady.

Czym zajmuje się Rada UE?
Wraz z Parlamentem Europejskim negocjuje i uchwala akty prawne UE w oparciu o wnioski ustawodawcze przedstawione przez Komisję Europejską.
Koordynuje politykę krajów UE.
Określa kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE w oparciu o wytyczne Rady Europejskiej.
Podpisuje umowy między UE a innymi krajami lub organizacjami międzynarodowymi.
Przyjmuje, wspólnie z Parlamentem Europejskim, budżet UE.

 

Bądź na bieżąco! Oficjalna strona Rady Unii Europejskiej: http://www.consilium.europa.eu/pl/home/


Invest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO