Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue du Luxembourg 3 (3rd floor), 1000 Brussels
Kontakt

Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg 3, 3 piętro
1000 Brussels
BELGIA
telefon: 00 32 483 44 05 19
strona: www.bruksela.opolskie.pl
e-mail: bruksela[m]opolskie.pl

Osoby do kontaktu:

Anna Bereźnicka
a.bereznicka[m]opolskie.pl
tel: 00 48 77 448 32 53

Paweł Bliźnicki
p.bliznicki[m]opolskie.pl
tel.: 00 32 465 271 010


Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
ul. Piastowska 14,
45-082 Opole


Mapa dojazdu do Biura:

Open dayscentraleuropeDPPInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO