Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Program Kreatywna Europa
Kreatywna Europa to program oferujący finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych.
 
Cele 
Głównymi celami programu są:
promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa
budowanie kompetencji profesjonalistów
rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł m. in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych
 
Beneficjenci 
Program realizowany jest przez trzy komponenty:
MEDIA (skierowany do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów filmów europejskich, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów branży audiowizualnej, a także kin oferujących europejski repertuar)
Kultura (skierowany do o publicznych oraz prywatnych instytucji, organizacji i innych podmiotów aktywnie działających w sektorach kultury oraz kreatywnym. Jego celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji)
część międzysektorowa (obejmująca: transnarodową Współpracę Polityczną, wsparcie Creative Europe Desków – biur reprezentujących program w poszczególnych krajach oraz Instrument Gwarancji Finansowych na rzecz sektorów kultury i kreatywnego).
 
Więcej informacji
http://kreatywna-europa.eu/ 
Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO