Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Program Europa dla Obywateli
„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający obszary społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.
 
Cel
Program ukierunkowany jest na:
• przyczynianie się do lepszego rozumienia zagadnień związanych z Unią, jej historią i różnorodnością przez obywateli Unii
• promowanie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii. Szczegółowe cele programu realizuje się na poziomie międzynarodowym lub w wymiarze europejskim
• pogłębianie świadomości obywatelskiej w zakresie pamięci o przeszłości, wspólnej historii i wartości oraz celu Unii, którym jest wspieranie pokoju, unijnych wartości i dobrobytu jej narodów poprzez stymulowanie debaty, refleksji i tworzenia sieci kontaktów
• zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa Europejczyków w skali Unii poprzez budowanie ich wiedzy na temat procesu kształtowania polityki Unii i promowanie możliwości społecznego i międzykulturowego zaangażowania oraz wolontariatu w skali całej Unii
 
Struktura programu

Program „Europa dla obywateli” realizowany jest przez poniższe komponenty:
• Pamięć europejska
• Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo  obywatelskie, w tym:
o DZIAŁANIE 2.1 Partnerstwo miast
o DZIAŁANIE 2.2 Sieci miast
o DZIAŁANIE 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego
 
Beneficjenci
Beneficjentami programu mogą być organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk.

 
Więcej informacji
http://europadlaobywateli.pl/ 

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO